Byggeprocessen

– Kvalitet, tryghed og troværdighed

1. Inspiration

Først samler I inspiration i kataloget, her på vores website, på vores permanente udstillinger og måske ved et Åbent Husarrangement. Det giver jer en idé om hustype, indretningsmuligheder og forskellige materialer. Vores salgs- og byggerådgivere forstår til fulde ønsket om et personligt pusterum, der kan danne rammen om lykkelige ferieminder med familie og venner, så næste skridt er derfor et møde med jeres personlige salgs- og byggerådgiver. Her tager I sammen første skridt mod at konkretisere drømmen.

2. Design

Når grunden er fundet, arrangerer jeres salgs- og byggerådgiver et besigtigelsesmøde der, så vi får talt mulighederne igennem, og I får den hustype, der udnytter grunden mest optimalt. Med hustypen på plads, kan I i et tæt samarbejde med arkitektteamet og salgs- og byggerådgiveren designe og beslutte jeres unikke tilretninger og tilføjelser på huset i forhold til den plantegning, som er udgangspunktet. Har I ikke allerede en grund, så hjælper vi jer gerne med at finde den helt rigtige via vores netværk, der giver os adgang til attraktive grunde, som ikke annonceres.

3. Planlægning

Med baggrund i grunden, hustypen og alle jeres ønsker udarbejder vi et tilbud med økonomiplan og evt. finansieringsforslag. Når tilbuddet er helt tilpasset og byggekontrakten underskrevet, bliver I introduceret for jeres Planet Huse team – en dedikeret byggeleder og projektleder igennem hele processen. Det er også i denne periode, at I sammen med salgs- og byggerådgiveren eller i samarbejde med vores dygtige indretningsrådgiver vælger materialer dvs. liser, køkken og andre detaljer, der gør det nye hus til jeres hus.

4. Forberedelse & byggeri

Nu smøger vi for alvor ærmerne op, og det er byggelederen, som sætter i gang. Landinspektøren laver en registrering af grunden, som indeholder en oversigt over højde- og niveauforskelle. Den oversigt medbringer byggelederen, når han møder jer på grunden til opstartsmødet. Her fastlægger I den endelige og nøjagtige placering på grunden. På baggrund af placeringen igangsættes nu en jordbundsundersøgelse, medmindre den allerede foreligger, som fortæller om eventuelle specielle behov ift. fundament mm. Når byggelederen har gennemgået resultaterne af jordbundsundersøgelsen og eventuel ekstra fundering med jer, overtager jeres projektleder. Han sørger for rentegning og færdiggørelse af tegningerne til ansøgningen om byggetilladelse og sender den afsted. Når tiden for byggeriets igangsætning nærmer sig, modtager I et byggeprogram med tidsplan for byggeriet med datoer for afsætning af landinspektør, støbning af fundament, opførelse af huset og forventet færdiggørelsesdato. Nu bliver det spændende at følge byggeriet.

5. Aflevering

Inden aflevering har jeres byggeleder på forhånd gennemgået huset med håndværkerne og lavet en blower door test på huset, som dokumenterer, at huset er tæt. Byggelederen indkalder jer til aflevering, hvor I får overdraget nøglen til jeres nye hus og sammen gennemgår I huset i detaljer. Endelig er jeres nye pusterum klar. Ved aflevering aftales et servicebesøg, hvor eventuelle fejl eller mangler udbedres. Desuden er der gennemgang af huset efter 2 år. Planet Huse yder nemlig en speciel håndværkergaranti for fejl og mangler, som måtte opstå indenfor 2 år efter aflevering. Se i øvrigt mere om garantibestemmelser i Husguiden.

Vil du holdes opdateret?

Modtag de seneste nyheder om nye fritidshuse, Åbent Hus arrangementer, inspiration til sommerhuslivet og meget mere..