Sådan klargøres byggegrunden

Byggestart

Byggestart

Når I sammen med vores byggeleder har besluttet, hvor huset skal placeres på grunden igangsættes forberedelserne til byggeriet – startende med en jordbundsundersøgelse.

Byggestart

Prisen på “Byggestart” varierer afhængig af husstørrelse – se prisoversigt i Husguiden. Byggestart gælder kun ved Nøglefærdigt køb. Forhør om pris, hvis der ikke forekommer offentlig kloak i området.

  • Jordbundsundersøgelse med geoteknisk rapport.
  • En tilsyn i forbindelse med udgravning af render.
  • Landinspektør, forundersøgelse inkl registrering af grunden med nivellementsplan.
  • Etablering samt nedtagning af byggevand og byggestrøm ekskl. forbrug.
  • 10 m kloakstik, samt tilslutning til hovedkloak inkl. 315 mm brønd med dybde på max 120 cm og rottespærre i rensebrønd. (Såfremt der skal etableres septiktank med sivedræn, samletank eller andet, oplyses merpris.)
  • 10 m el-stik, samt tilslutning til kabelskab ekskl. evt. vejunderføring.
  • 10 m vandstik, samt tilslutning til eksisterende vandmålerbrønd.
  • Op til 10 stk jernplader (køreplader).

Byggetilladelsesgebyr til kommunen betales af køber.

Vi kan ikke støbe et fundament uden at kende jordforholdene, så derfor skal der altid laves en jordbundsundersøgelse eller geoteknisk undersøgelse.

Jordbunds-
undersøgelsen

I en geoteknisk undersøgelse analyseres jordbunds-, miljø- og grundvandsforholdene på byggegrunden. Undersøgelser før og under etablering af funderingen sikrer den korrekte funderingsløsning.

Ved geotekniske boringer foretages prøver af jorden i forskellige dybder, der hvor huset skal bygges. I borehullet kan der udføres en række geotekniske og geofysiske forsøg til bedømmelse af jordens stivhed (sammentrykkelighed), styrke og gennemstrømmelighed.
Byggelederen vil altid efterfølgende gennemgå jordbundsundersøgelsen med jer og forklare resultatet. Jordbundsundersøgelsen udføres af Planet Huses erfarne samarbejdspartnere og undersøgelsen er en del af Planet Huses byggestart.

Byggeprocessen