Byggeforberedelse

– sådan klargøres byggegrunden

Jordbundsundersøgelsen

Vi kan ikke støbe et fundament uden at kende jordforholdene, så derfor skal der altid laves en jordbundsundersøgelse eller geoteknisk undersøgelse.

I en geoteknisk undersøgelse belyses jordbunds-, miljø- og grundvandsforholdene på byggegrunden. Undersøgelser før og under etablering af funderingen skal sikre det rigtige valg af funderingsløsning, så belastningerne på konstruktionen føres ned i bæredygtige lag, dvs. lag med tilstrækkelig styrke og stivhed.

Ved geotekniske boringer laves prøver af jorden fra relevante dybder. I borehullet kan der udføres en række geotekniske og geofysiske forsøg til bedømmelse af jordens stivhed (sammentrykkelighed), styrke og gennemstrømmelighed.

Jordbundsundersøgelsen er en del af Planet Huses byggeforberedelsespakke.

I byggeforberedelsespakken er indeholdt elementer, som er nødvendige for at komme i gang med byggeriet. Det er opgaver, vi er vant til at håndtere og koordinere med faste underleverandører, så det kan betale sig at købe den hos os.

Her er indholdet i byggeforberedelsespakken:

• Jordbundsundersøgelse med geoteknisk rapport.
• Ét tilsyn i forbindelse med udgravning af render.
• Landinspektør – forundersøgelse og afsætning inkl. niveauplan.
• Etablering samt nedtagning af byggevand og byggestrøm ekskl. forbrug.
• 10 m kloakstik, samt tilslutning til hovedkloak inkl. 315 mm brønd og rottespærre i
rensebrønd. (Såfremt der skal etableres septictank med sivedræn, samletank eller andet,
oplyses merpris.)
• 10 m el-stik, samt tilslutning til kabelskab.
• 10 m vandstik, samt tilslutning til eksisterende vandmålerbrønd.
• Regnvandsafledning i jord til bioblokke, 1 stk. pr. 30 m2 tagflade.
• Fjernelse af byggeaffald.
Byggeforberedelsespakken gælder kun ved Nøglefærdigt køb. Forhør om pris, hvis der ikke
forekommer offentlig kloak. Byggetilladelsesgebyr til kommunen, betales af køber.
Prisen varierer afhængig af husstørrelse – se prislisterne her i Husguiden.

Overskrift

FÅ ET

PERSONLIGT

MØDE MED OS

Ring mig op

FÅ MERE

INSPIRATION

Bestil katalog

BESTIL ET

UFORPLIGTENDE

TILBUD

Bestil