Byggeforberedelse

– sådan klargøres byggegrunden

Jordbundsundersøgelsen

Vi kan ikke støbe et fundament uden at kende jordforholdene, så derfor skal der altid laves en jordbundsundersøgelse eller geoteknisk undersøgelse.

I en geoteknisk undersøgelse undersøges jordbunds-, miljø- og grundvandsforholdene på byggegrunden. Undersøgelser før og under etablering af funderingen skal sikre det rigtige valg af funderingsløsning, så belastningerne på konstruktionen føres ned i bæredygtige lag, dvs. lag med tilstrækkelig styrke og stivhed. Eksempelvis skal det øverste muldlag fjernes og erstattes af sandfyld for at konstruktionen kan bære.

Ved geotekniske boringer laves prøver af jorden fra relevante dybder, der hvor huset skal bygges. I borehullet kan der udføres en række geotekniske og geofysiske forsøg til bedømmelse af jordens stivhed (sammentrykkelighed), styrke og gennemstrømmelighed. Byggelederen vil altid efterfølgende gennemgå jordbundsundersøgelsen med jer og forklare resultatet. Jordbundsundersøgelsen udføres af Planet Huses erfarne samarbejdspartnere og undersøgelsen er en del af Planet Huses byggeforberedelsespakke.

Byggeforberedelsespakken

I byggepakken er alle de elementer, som er nødvendige for at komme i gang med byggeriet. Det er opgaver, Planet Huse er vant til at håndtere og koordinere med faste underleverandører, så derfor kan det betale sig at købe pakken hos os.

Se indholdet af byggeforberedelsespakken nedenfor.

Prisen på byggeforberedelsespakken varierer afhængig af husstørrelse – se pris pr hustype i Husguiden. Byggeforberedelsespakken gælder kun ved Nøglefærdigt køb. Forhør om pris, hvis der ikke forekommer offentlig kloak i området.

  • Jordbundsundersøgelse med geoteknisk rapport.
  • Ét tilsyn i forbindelse med udgravning af render.
  • Landinspektør – forundersøgelse og afsætning inkl. niveauplan.
  • Etablering samt nedtagning af byggevand og byggestrøm ekskl. forbrug.
  • 10 m kloakstik, samt tilslutning til hovedkloak inkl. 315 mm brønd og rottespærre i rensebrønd. (Såfremt der skal etableres septictank med sivedræn, samletank eller andet, oplyses merpris.)
  • 10 m el-stik, samt tilslutning til kabelskab.
  • 10 m vandstik, samt tilslutning til eksisterende vandmålerbrønd.
  • Regnvandsafledning i jord til bioblokke, 1 stk. pr. 30 m2 tagflade.
  • Fjernelse af byggeaffald.

NB. Byggetilladelsesgebyr til kommunen betales af køber.

Planet Huse sommerhusbyggeri - klart fundament
Personlig rådgivning om fritidshuse i træ

FÅ ET

PERSONLIGT

MØDE MED OS

Ring mig op

FÅ MERE

INSPIRATION

Bestil katalog
Uforpligtende tilbud - procent symbol

BESTIL ET

UFORPLIGTENDE

TILBUD

Bestil

Kom til inspirationsaften

Få masser af tips, inspiration og gode råd, når vi inviterer til Inspirationsaften i vores udstillinger i Roskilde og Middelfart